Kuch Nahi Milta Mehenat Ke Vagair

Kuch Nahi Milta Mehenat Ke Vagair

Kuch nahi milta mehenat ke vagair
Mera apna saya bhi mujhe mila dhup me nikalne ke per.

1 comment: